Sunday, April 5, 2020
Media sport je prva PR agencija u Crnoj Gori, koja posluje u oblasti sporta. Naši osnovni ciljevi su promocija sporta, sportskih društava i pojedinaca, izgradnja i zaštita njihove reputacije, kao i doprinos njihovoj prisutnosti u medijima.
Naš tim, sačinjen od profesionalaca, koji su radili ili i dalje rade u medijima, spreman je da vam pomogne u pronalaženju sponzora, jačanju vaše medijske pristunosti, kao i ostvarivanju saradnje sa domaćim ili inostranim subjektima, poput vašeg.
Kontakt: mediasportme@gmail.com
Br. tel: +38267423891
Odnosi sa javnošću
Upravljanje društvenim mrežama
Izrada foto i video materijala
Upravljanje događajima
Međunarodna komunikacija
Zaštita reputacije
Potraga za sponzorima
Krizni menadžment
Web dizajn